Fókuszolási és Szupervíziós Felnőttképzési Központ


Történetünk

Ynse Stapert senior szupervízor, coach, andragógus, családterapeuta, video-gestalt terapeuta, szociális kompetencia-fejlesztési tanácsadó. Az University van Amsterdam, Szupervízor szakképzésének egyik alapítója és nyugalmazott vezetője. 1998—2010. között a Magyarországon elsőként induló szupervízor szakirányú továbbképzési szakok tanára és vezető tanácsadója volt: kezdetben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem és a Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) szupervízor képzését segítette kiemelkedően magas szintű szaktudásával.

Marta Stapert-Wezelenburg kiképző fókusz-tréner, közép-kelet európai fókusz-koordinátor (Focus Institute, New York). A gyermek-fókuszolás kidolgozója és oktatója. Gyermek-terapeuta, családterapeuta, video-gestalt terapeuta, valamint a Focus Instituut, Schardam (Hollandia) vezetője. 2002 – 2010. között a Károli Gáspár Református Egyetem és a Nemzetközi Üzleti Főiskola  Szupervízor szakirányú továbbképzésének tanára.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke Marta Stapert-Wezelenburgnak és férjének Ynse Stapertnek 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományozta, a Gendlin-féle fókuszolás magyarországi megismertetéséért és elterjesztéséért, valamint a magyar szupervízor szakirányú továbbképzési szakok beindításában játszott szerepükért, és a szupervízió professzionális szintre emeléséért.

Székelyné Kováts Eszter a Tranzit F&S Kft ügyvezetője és szakmai vezetője. Pszichológus, senior szupervízor, fókusz-tréner, magyarországi fókusz koordinátor. Gyógypedagógus, óvodapedagógus, Gordon-instruktor. 2003-2010. között a Nemzetközi Üzleti Főiskola Szervezetfejlesztő-Szupervízor szakirányú továbbképzési szak szakvezetője.

1997

Cégünk kettős célkitűzéssel, betéti társaságként jött létre holland-magyar együttműködésben. Egyrészt a Gendlin-féle fókuszolás - önsegítő- és segítő eszköz (eljárásmód) - magyarországi elterjesztésére és magyar fókusz-trénerek képzésére, továbbképzésére. Másrészt a szupervízió – mint tapasztalati tanulásra épülő személyes és szakmai kompetencia-fejlesztés – biztosítására, és a szupervízor képzés- ill. továbbképzés, valamint a hazai szupervízió folyamatos fejlődésének előmozdítására.

2003

A Tranzit F&S Felnőttképzési Központ 2003-2010. között a Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) akkreditált Szervezetfejlesztő-Szupervízor szakirányú továbbképzési szak és a kapcsolódó specializációk (területfejlesztés, coaching, mediáció) teljes felelősségi körű megvalósítója és fejlesztője.

2004

Cégünk korlátolt felelősségű társasággá alakult. Tevékenységi köre, az eredeti célokat megtartva, a szervezeti- és team-fejlesztések, valamint a vezető-fejlesztés (coaching) irányában bővült. 

2007

A szervezeti-, és vezető fejlesztési tevékenységet megtartva, 2007-től képzési programjainkkal és a tanácsadói szolgáltatásokkal jelentős részt vállalunk a magyar társadalom megerősödését szolgáló rehabilitációs és reintegrációs célkitűzések megvalósításában. Képzéseinkben kiemelt cél az egyén munkaerő-piaci szereplésének stabilizálása, az életpálya alakításához szükséges legcélravezetőbb tanulási lépések megválasztásának segítése, valamint az új tudások a régiekkel történő integrálódása, ezáltal azok mielőbbi eredményes alkalmazásához szükséges erőforrások mozgósítása. 

Képzéseink fejlesztésében és megvalósításában, a kezdetektől rendszeresen dolgozunk együtt külföldi (főként holland, valamint osztrák, romániai - parciumi és erdélyi) partnerekkel. A Tranzit F&S Kft. tíz évnél hosszabb munkakapcsolatot ápol az Amszterdami Főiskola Szupervízió és Coach képzésével, a hollandiai Schardam Fókuszolási Központtal és a fókuszolás nemzetközi központjával, a  new yorki The Focusing Institute-tal.

2008

A korábbi felsőoktatási és szervezetek felé nyújtott szolgáltatási tevékenységek mellett egyre nagyobb hangsúly kerül a felnőttképzésre. 2008 nyarán a Tranzit F&S Kft. Felnőttképzési Központtá alakult, és elnyerte a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT) intézmény-akkreditációs tanúsítványát.

Tevékenységünkben jelenleg is domináns a fókuszolás és a szupervízió hazai terjesztése éppúgy, mint ugyanezen metódusok alkalmazotti lehetőségeinek kidolgozása, megvalósítása.