Fókuszolási és Szupervíziós Felnőttképzési Központ
 Szupervízió

Szupervízió

A szupervízió a tapasztalati tanulás (Kolb-modell) alkalmazott módszere. Munkahelyi problémák, nehézségek, személyes konfliktusok hátterének megértését, hasonló (analóg) élethelyzetek feltérképezését, és az ezek közötti kapcsolat megtalálását, továbbá az így létrejött tudás gyakorlati alkalmazását támogató folyamat.

Segíti az elméleti tudás, a gyakorlati tapasztalatok újraértékelését, összekapcsolódását (integrációját) és harmonikus átrendeződését.

Változást indít el, amely elsősorban a kapcsolatokhoz való viszonyulásunkban figyelhető meg: a minőség felértékelődik. A saját élményre építő tanulás a személyiségünkben rejlő belső erők felfedezését segíti, erősíti  az önállóság, a személyes felelősségvállalás iránti igényt.