Fókuszolási és Szupervíziós Felnőttképzési Központ


Felnőttképzési szolgáltatások

Célunk, hogy olyan képzésben vegyenek részt az Érdeklődők, ami számukra a legmegfelelőbb a szakmai és személyes életük alakításához. Ezért lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a képzési folyamat meghatározott szakaszaiban igény szerint személyes beszélgetés formájában kapjanak támogatást döntéseikhez. A szolgáltatásainkat pszichológusok, szupervízorok, képzett oktatók vezetésével ajánljuk.

Előzetes tudásszint felmérés

Konkrét képzésekhez kapcsolódóan biztosítjuk ezt a szolgáltatást. Eredményeként a képzésre jelentkezni szándékozó Érdeklődő részletes információt kap arról, hogy korábban megszerzett tudása, tapasztalatai és készségei megfelelő alapot biztosítanak-e számára az adott képzés eredményes elvégzéséhez.

Képzéseink többségében a képzés indulásakor vagy azt megelőzően, annak megkezdési feltételeként szerepel az előzetes tudásszint felmérés. Ebben az esetben valamennyi Jelentkező számára teljesítendő.

Írásbeli és szóbeli formában, a leendő oktató, szupervízor vezetésével történik. A felmérés kiterjed a jelentkező iskolai végzettségeire, szakmai, személyes, szociális kompetenciáira, szakmai tapasztalataira, a képzésben való részvételének motivációjára.

Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás

A képzési folyamat bármelyik szakaszában igénybe vehető szolgáltatás. Személyes beszélgetés(-sorozat) formájában zajlik. Célja a változtatási, választási motivációk feltérképezése, a Résztvevő belső tudásának, tapasztalatainak aktivizálása. Pályaválasztás, pályamódosítási szándék, életút váltás eseteiben ajánlott ezen a típusú tanácsadáson való részvétel.

A szolgáltatás előre egyeztetett időpontban, 5.000 Ft + ÁFA óradíj ellenében vehető igénybe.

Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás

Abban az esetben ajánlott igénybe venni ezt a szolgáltatást, amikor az Érdeklődő meglévő kompetenciái az előzetes tudásszint felmérés eredménye alapján nem érik el az általa megjelölt képzési folyamat elkezdéséhez szükséges szintet. Illetve, amikor valaki úgy gondolja „tanulni kellene valamit”, de tanácstalan a konkrét lépést illetően.  

A szolgáltatás előre egyeztetett időpontban, 5.000 Ft + ÁFA óradíj ellenében vehető igénybe.