Fókuszolási és Szupervíziós Felnőttképzési Központ


Képzési alapelveink

Valamennyi képzésünk és szolgáltatásunk megvalósításakor az alábbi alapelvek érvényesítésére törekszünk:

Képzéseinken a Résztvevőkkel tanulási folyamatra szerződünk.

Fontos számunkra:

Az egyén döntési szabadságának tisztelete.

Önmegismerést támogató tanulási helyzetek kialakítása.

Alkalmazható tudás megszerzésének elősegítése: tudás- és tapasztalatintegráció.

Az egyéni és a közösségi érdekek, célok összehangolása.

 

Képzési programjaink azoknak szólnak, akik önmaguk és a világ megismerésére törekszenek. Vállalják munkájukhoz való viszonyuk, emberi kapcsolataikban játszott szerepeik újraértékelését. Nyitottak a változásra és változtatásra, személyes és szakmai fejlődésük érdekében.

Olyan képzési módszereket alkalmazunk, melyek elősegítik meglévő készségeink, képességeink, ismereteink aktivizálását és alkalmazását. Célunk kettős: egyrészt fontosnak tartjuk, hogy a képzéseinken Résztvevők a megszerzett tudást mielőbb gyakorlattá tegyék. Másrészt az alkalmazott képzési módszereket, alapelveket megismerve, a képzés zárását követően is használják a különböző életszituációik kezelésében.

Képzési módszereink kiindulópontja a Gendlin-féle fókuszolás és a tapasztalati tanulás alapú szupervízió. Ezek filozófiai, pszichológiai szemléletére alapozva a személyes fejlődést támogatva alkalmazunk egyéb tréning-elemeket. Gyakorlatunkban megjelennek a Gestalt-irányzat fejlesztői módszerei, a tranzakcióanalízis kapcsolati viszonyokat rendező elemei éppúgy, mint a személyközpontú megközelítésre épülő figyelem, kommunikáció és önkifejezés.

Képzési rendszerünk fejlesztése során moduláris szerkezet kialakítására törekszünk. Célunk, hogy az egyes képzési modulok szabadon kapcsolódva és egészítve ki egymást, támogassák a résztvevők szakmai és személyes fejlődését.

A Minőségpolitikai nyilatkozatot innen töltheti le.